หลักจิตวิทยา 8 ข้อต้องรู้ ที่จะช่วยให้คอนเทนต์ปังโดนใจลูกค้า!

😎 สิ่งสำคัญในการคอนเทนต์ให้พิชิตใจลูกค้าไม่เพียงแต่ใช้หลักการวางแผนทางกลยุทธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับจิตวิทยาที่วางไว้ด้วย เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ได้ด้วยความเชื่อ อคติ และความคิดต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ วันนี้ Aday Marketing จึงสรุปหลักการจิตวิทยา 8 ข้อ ซึ่งจะช่วยทำให้ Content Marketing ของคุณปังได้แน่นอน!

1.Reciprocity บุญคุณต้องทดแทน ซึ่งเมื่อเราได้รับน้ำใจ หรือรู้สึกในการกระทำเชิงบวกอะไรบางอย่าง ก็จะเกิดการตอบแทนขึ้นมาได้ ซึ่งนักการตลาดสามารถใช้หลักการนี้ในการทำ Content โดยหาว่ากลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มคนที่ต้องการจะเจาะกลุ่มนั้นต้องการเรื่องอะไร อยากได้คุณค่าแบบไหนใน Content และทำการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในการช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับคุณค่าที่ต้องการขึ้นมา

2.Social Proof ด้วยจิตวิทยาของมนุษย์ที่ไม่กล้าตัดสินใจ และต้องการที่จะทำตามกระแสไม่ว่าจะจากคนดัง หรือสังคม ดังนั้น การทำ Content ที่วาง Social Proof ไว้ในเนื้อหา จะช่วยให้การทำ Content Marketing นั้นประสบความสำเร็จได้ จากการที่มีตัวเลขในการพิสูจน์จากสังคม หรือคนดัง หรือจากการที่มีคนแชร์ต่อ จะทำให้ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างทันที

3.FOMO มนุษย์กลัวที่จะพลาดกระแสหรือตกกระแส ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่การขายสินค้าที่มีจำนวนจำกัด จนถึงการทำ Content เช่น การทำ Content ที่เข้ากับกระแสที่คนไม่อยากพลาด หรือกลัวที่จะพลาดกระแส จนถึงทำ Exclusive Content ที่ถ้าพลาดแล้วจะไม่สามารถหาอ่านได้อีก

4.จิตวิทยาของสี เพราะมนุษย์นั้นสามารถถูกกระตุ้นได้โดยสีต่าง ๆ จากบริบททางสังคม เช่น สีแดง คือ ลดราคา สีเขียว คือปลอดภัย หรือสีฟ้า คือความสบายใจ การวางสีต่าง ๆ ไว้ใน Content นั้นเป็นการใช้จิตวิทยาของสีในการโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้สึกตาม หรือสามารถชักจูงให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ขึ้นมาได้

5.หลักการและการเชื่อฟังคนเก่ง สิ่งหนึ่งที่จะสามารถสร้าง Content Marketing ให้น่าสนใจได้คือการทำ Content ให้มีหลักการที่น่าเชื่อถือ หรือดูแล้วมีที่มาที่ไป ทำให้การติดตามจะเกิดความเชื่อใจหรือทำให้รู้สึกว่า Content นี้น่าเชื่อถืออย่างมากขึ้นมา

6.Halo Effect คือ การที่มนุษย์มักจะทำอะไรตาม ๆ กัน หรือตามกระแสสังคม และหล่อหลอมให้มีความเชื่อเดียวกันขึ้นมา

7.Mere Exposure Effect หรือหลักการทำให้คุ้นเคยกับสิ่ง ๆ หนึ่ง ด้วยการทำ Content ที่ให้เห็นบ่อย ๆ หรือได้บริโภคบ่อย และไปที่ไหนก็เจอ จะทำให้เกิดความคุ้นเคย เกิดสัมพันธ์กับ Content ในรูปแบบนั้นขึ้นมา และทำให้รู้สึกว่าอยากอ่าน หรืออยากติดตามเพิ่มมากขึ้น

8.Scarcity Principle ด้วยหลักการจิตวิทยาที่ว่า ทำให้ขาดแคลน หายาก และคนจะสนใจ อยากได้มากขึ้น ก็สามารถเอามาปรับใช้กับการทำ Content ได้เช่นกัน โดยการวางกลยุทธ์ที่ค่อย ๆ เผยเนื้อหาต่าง ๆ ที่หาบริโภคไม่ได้ที่ไหนเข้าด้วยกัน ทำให้กลุ่มเป้าหมายจะอยากติดตาม หรือเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าได้เลย

ข้อมูลอ้างอิงจาก: https://www.marketingoops.com/exclusive/psychology-for-content/

จากทั้งหมดที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการตลาดในเชิงจิตวิทยามีความสำคัญสำหรับยุคปัจจุบันที่ลูกค้ามีความคาดหวังสูงขึ้นมาก การนำเสนอสินค้าโดยใช้แค่ข้อมูล หรือกลยุทธ์อย่างเดียวจึงไม่เพียงพออีกต่อไป ดังนั้น ก่อนออกสินค้า ก่อนทำแคมเปญ หรือก่อนผลิตคอนเทนต์ นักการตลาดจึงควรคำนึงถึงเรื่องอารมณ์ของลูกค้าพ่วงเข้าไป เพราะอารมณ์ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองค่ะ

💡และไม่ว่าจะเป็นการตลาดแบบไหน ADAY Marketing ก็สามารถช่วยคุณวางแผนทุกอย่างได้โดยไม่ต้องกังวล เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในการทำงาน จุดเริ่มต้นก้าวสำคัญของคุณ…ให้เราดูแลที่ ADAY Marketing ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.www.adaymarketing.com

Aday Marketing LINE Connect

Follow the knowledge of Digital Marketing and technology at Aday Marketing

Recent Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *