7 เทคนิค เอาชนะคู่แข่งบน Social Media!

ปัจจุบันการทำสื่อการตลาดออนไลน์บนช่องทางต่างๆบนโลก Social Media โดยออกแบบการใช้ กลยุทธ์ต่างๆให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Line และ YouTube นั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกธุรกิจใช้กันอย่างหลากหลาย

 

ซึ่งแน่นอนว่าพอการทำการตลาดอยู่ในช่องทางออนไลน์ ย่อมต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “คู่แข่ง” ซึ่งบางครั้งคุ่แข่งก็สามารถสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่าง เช่น เป็นบทเรียนสำคัญให้เราเรียนรู้ได้จากคู่แข่ง แล้วนำมาปรับใช้ ซึ่งธุรกิจที่ดีจะสามารถบริหารจัดการกับสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง..

 

วันนี้ Aday Marketing นำ 7 เทคนิค ที่จะช่วยให้คุณใช้สิ่งที่มีทั้งจากของตัวเองและเอาชนะคู่แข่ง เสริมกลยุทธ์ในการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้นมาฝากกันค่ะ ไปอ่านต่อกันเลย!

 

  1. ลิสต์รายชื่อคู่แข่งที่อยู่ในระดับเดียวกัน

หารายชื่อคู่แข่งในตลาดเดียวกันหรือคล้ายกันกับเราออกเป็นเป็นลำดับ แล้วลองนั่งแยกแยะ หาเอกลักษณ์ของแต่ละคู่แข่งว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากเราอย่างไรบ้าง  เพื่อจะได้ศึกษาผลลัพธ์ ความเกี่ยวเนื่องกันของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่การวิเคราาะห์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และบริการ วิธีที่ใช้ในการโปรโมต โปรโมชันต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชนะคู่แข่งได้

 

  1. เลือกใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม

ลองหาว่าแพลตฟอร์มไหนที่คู่แข่งใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยสามารถเริ่มค้นหาได้ง่ายๆ จากหน้าโปรไฟล์เพจทั้ง Facebook, Twitter, Instagram, Line และ YouTube หรือเว็บไซต์ เพราะการหาข้อมูลเบื้องต้นเช่นนี้จะช่วยให้รู้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคู่แข่ง ที่อาจมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายของเราเองอยู่ที่แพลตฟอร์มใด มากน้อยเท่าไหร่บ้าง แล้วเราสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง นำข้อมูลจากคู่แข่งมาวิเคราะห์ร่วมกับลูกค้าของเราว่าพวกเขาใช้ช่องทางใดในการเสพและแชร์คอนเทนต์ คอนเทนต์แบบไหนที่พวกเขาสนใจและชื่นชอบ

 

  1. ติดตามผลการเติบโตของแต่ละแพลตฟอร์ม

ช่องทางที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องเป็นช่องทางใดช่องทางหนึ่ง อาจจะใช้ควบคู่กันหลายช่องทางก็ได้ แต่ให้เลือกแบ่งลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างมากขึ้น 

 

สิ่งสำคัญคือ เราจำเป็นที่จะต้องติดตามผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนผู้ติดตาม, ความถี่ในการโพสต์คอนเทนต์, ช่องทางที่มีการ Active มากที่สุด, ยอด Engagement (ไลค์ แชร์ หรือคอมเมนต์) ต่างๆ ของคู่แข่ง

ซึ่งยอด Engagement นั้นให้ข้อมูลที่สำคัญกับเราได้หลายอย่างมาก เช่น คอนเทนต์ประเภทใดบ้างที่ทำแล้วผู้ติดตามให้ความสนใจมาก มีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์ในการทำคอนเทนต์ของคู่แข่งมากขึ้นนั่นเอง

 

  1. เทียบกลยุทธ์ของตัวเองกับคู่แข่ง

กลยุทธ์ในการทำคอนเทนต์เองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดไม่ว่าจะบนแพลตฟอร์มไหน เพราะคนจะไม่สนใจคอนเทนต์ที่ไม่ตอบสนองความต้องการของตัวเอง ดังนั้นจึงควรศึกษากลยุทธ์การทำคอนเทนต์ เพื่อทำออกมาให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ให้ลองคิดว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราต้องการที่จะรู้อะไรบ้างจากคอนเทนต์ คอนเทนต์ช่วยตอบโจทย์อะไรได้ เช่น ช่วยให้เข้าใจมากขึ้น หรือช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อมากขึ้น เพื่อที่จะพยายามผลิตคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องศึกษาว่าคู่แข่งใช้กลยุทธ์อย่างไร และได้ผลดีอย่างไร แล้วจึงนำมาปรับใช้ให้ถูกต้อง

 

  1. หมั่นเช็คยอด Engagement ทั้งของเราและของคู่แข่ง

เนื่องจากยอดเอนเกจเมนต์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการเติบโตและความสำเร็จของคอนเทนต์นั้นๆได้ ทั้งนี้ที่บอกว่าควรเช็คทั้งของตัวเองและคู่แข่ง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน เพื่อที่จะสังเกตว่า Performance ของคู่แข่งเป็นอย่างไร เราสามารถดูได้จากตัวเลขต่างๆ เช่น จำนวนโพสต์, ยอด Engagement (ไลค์ แชร์ หรือคอมเมนต์) หรือเราสามารถเช็คข้อมูลคร่าวๆได้จาก Facebook Page Inside ของตัวเอง ใส่ข้อมูลเพจที่คิดว่าเป็นคู่แข่งจะสามารถเช็ค Engagement This Week ว่าได้รวมเท่าไหร่ มีเปอร์เซ็นต์ความสนใจเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงกว่าอาทิตย์ที่แล้วเท่าไหร่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อว่าคอนเทนต์ประเภทไหน หรือวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรคนถึงมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์นั้นๆ เช่นเป็นคนเทนต์ที่เน้นให้คนร่วมกิจกรรม หรือเป็นคอนเทนต์ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร

 

  1. เช็ค Paid Media ของคู่แข่ง

อีกหนึ่งสิ่งที่ควรนำมาวิเคราะห์คู่แข่ง คือ การแข่งขันบนโซเชียลมีเดียผ่าน ‘Paid Media’ หรือการซื้อสื่อเพื่อโปรโมตนั่นเอง หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไร แน่นอนว่าเราไม่สามารถรู้ข้อมูลตรงนั้นได้ ซึ่งเราสามารถดูคร่าวๆได้จาก Page Transparency >> Ad Library โดยเราสามารถสังเกตและเก็บข้อมูลว่าคู่แข่งของเราโปรโมตโพสต์ใดบ้างผ่าน Ad ต่างๆ นั่นเอง

 

  1. ใช้เครื่องมือ Analytics ให้เหมาะสม

การเลือกเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ผลต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆเนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถส่งผลต่อความล้มเหลวและความสำเร็จได้ สิ่งแรกคือต้องตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรจากผลการวิเคราะห์ มีข้อมูลส่วนไหนที่จำเป็นต้องใช้บ้าง เพื่อที่จะได้เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการประมวลผลได้อย่างครอบคลุมและตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างตรงจุดที่สุด จะได้เป็นการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง 

💡 สุดท้ายแล้ว การเอาชนะคู่แข่งบน Social Media ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเรารู้จักวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องและสังเกตคู่แข่งอย่างสม่ำเสมอ ขาดไม่ได้เลยคือการมีคอนเทนต์ที่ดี และการวางแผนคอนเทนต์ที่ดี ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทแบบไหน ADAY Marketing ก็สามารถช่วยคุณวางแผนทุกอย่างได้โดยไม่ต้องกังวล เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในการทำงาน จุดเริ่มต้นก้าวสำคัญของคุณ…ให้เราดูแลที่ ADAY Marketing ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.www.adaymarketing.com

 

ขอบคุณที่มา

Rainmaker

Aday Marketing LINE Connect

Follow the knowledge of Digital Marketing and technology at Aday Marketing

Recent Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *