หลักจิตวิทยา 8 ข้อต้องรู้ ที่จะช่วยให้คอนเทนต์ปังโดนใจลูกค้า!

😎 สิ่งสำคัญในการคอนเทนต์ให้พิชิตใจลูกค้าไม่เพียงแต่ใช้หลักการวางแผนทางกลยุทธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับจิตวิทยาที่วางไว้ด้วย เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ได้ด้วยความเชื่อ อคติ และความคิดต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ วันนี้ Aday Marketing จึงสรุปหลักการจิตวิทยา 8 ข้อ ซึ่งจะช่วยทำให้ Content Marketing ของคุณปังได้แน่นอน! 1.Reciprocity บุญคุณต้องทดแทน ซึ่งเมื่อเราได้รับน้ำใจ หรือรู้สึกในการกระทำเชิงบวกอะไรบางอย่าง ก็จะเกิดการตอบแทนขึ้นมาได้ ซึ่งนักการตลาดสามารถใช้หลักการนี้ในการทำ Content โดยหาว่ากลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มคนที่ต้องการจะเจาะกลุ่มนั้นต้องการเรื่องอะไร อยากได้คุณค่าแบบไหนใน Content และทำการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในการช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับคุณค่าที่ต้องการขึ้นมา 2.Social Proof ด้วยจิตวิทยาของมนุษย์ที่ไม่กล้าตัดสินใจ และต้องการที่จะทำตามกระแสไม่ว่าจะจากคนดัง หรือสังคม ดังนั้น การทำ Content ที่วาง Social Proof ไว้ในเนื้อหา จะช่วยให้การทำ Content Marketing นั้นประสบความสำเร็จได้ จากการที่มีตัวเลขในการพิสูจน์จากสังคม หรือคนดัง หรือจากการที่มีคนแชร์ต่อ จะทำให้ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างทันที 3.FOMO มนุษย์กลัวที่จะพลาดกระแสหรือตกกระแส ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่การขายสินค้าที่มีจำนวนจำกัด จนถึงการทำ Content …

หลักจิตวิทยา 8 ข้อต้องรู้ ที่จะช่วยให้คอนเทนต์ปังโดนใจลูกค้า! Read More »