รู้หรือไม่? ว่า Data analytics สำคัญกับธุรกิจยุคใหม่อย่างไร

วันนี้อะเดย์ มาเกตติ้ง จะพามารู้จักกับ Data analytics ว่ามีดีอย่างไรและทำไมธุรกิจยุคใหม่ถึงควรรู้

 

Data Analytics คืออะไร?

คือ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นการนำข้อมูลจากอดีต ปัจจุบัน มาวิเคราะห์ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการคาดการณ์ในอนาคต  เพื่อหาแนวโน้มของคำตอบ หรือจุดบอดที่ต้องแก้ไข ทั้งหมดนี้สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจได้ 

นอกจากนี้ Data Analysis ในยุคปัจจุบัน ยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับวิธีการต่าง ๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI เพื่อประมวลผล หรือการสร้างระบบ Algorithm เพื่อจัดเรียงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

Data analytics มีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อธุรกิจยุคนี้?

 

  1.   ช่วยให้ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลไม่ใช่ความรู้สึก: ในยุคนี้ที่มีข้อมูลมากมาย การใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจมีความสำคัญอย่างมาก เช่น ในการวางแผนการผลิต การตลาดการขาย และยุคนี้เรามีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยตัดสินใจที่ดีขึ้น
  2.   ทำให้เข้าใจลูกค้าและตลาด: การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลึกลงในพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เช่น แนวโน้มซื้อสินค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และความต้องการใหม่ๆ ที่ทำให้ธุรกิจสามารถปรับแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.   เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน: การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจรับรู้ถึงปัญหาและข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น การปรับแผนการผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือการพัฒนากระบบการจัดการในองค์กร
  4.   ค้นหาโอกาสใหม่: การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจรับรู้ถึงโอกาสใหม่ในตลาด เช่น การตลาดแนวใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการเปิดตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่
  5.   คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต: การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจสามารถทำการคาดการณ์แนวโน้มตลาดและสภาวะเศรษฐกิจได้ เช่น การทำนายยอดขายในอนาคต หรือการปรับแผนการลงทุนในสาขาธุรกิจต่างๆ
  6.   ช่วยดูเรื่องการแข่งขันในตลาด: การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจที่ถูกต้องช่วยให้ธุรกิจมีการแข่งขันในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถปรับกลยุทธ์และแผนการตลาดให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันและความต้องการของลูกค้าได้
  7.   ติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินงาน: การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถทำให้องค์กรหาจุดที่ตัวเองทำพลาดหรือหาจุดแข็งของตัวโปรเจคนั้นๆได้ อย่างชัดเจน
  8.   เพิ่มความปลอดภัยให้กับองค์กร: การที่องค์กรมีข้อมูลสามารถช่วยให้องค์กรมีระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น ในส่วนของ Cyber Security ที่สามารถนำข้อมูลเก่ามาวิเคราะห์ได้และสามารถตรวจสอบหาต้นตอของปัญหาในการถูกโจมตีได้

เพื่อนๆเห็นรึยังว่า data ในสมัยนี้เปรียบเสมือนกับขุมสมบัติที่อยู่ใกล้ตัว ที่เราสามารถนำมาใช้พัฒนาธุรกิจหรือองค์กรของเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ตลอดเวลา อย่ารอช้าที่จะนำ data เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของเรากันนะครับ

Credit: https://thewisdom.co/content/what-is-data-analytics/, https://th.jobsdb.com/th/career-advice/article/data-analysis-skill

 

Aday Marketing LINE Connect

Follow the knowledge of Digital Marketing and technology at Aday Marketing

Recent Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *