แจกคัมภีร์ การตลาดคลินิกความงามและข้อห้ามคลินิกความงามบนช่องทางออนไลน์ Facebook และช่องทางอื่นๆ 

แจกคัมภีร์ การตลาดคลินิกความงามและข้อห้ามคลินิกความงามบนช่องทางออนไลน์ Facebook และช่องทางอื่นๆ

ปัญหาการยิงแอดโฆษณาไม่ผ่าน หรือโดนปิดเพจ คงเป็นปัญหาที่เหล่าคลินิกความงามได้พบเจอได้บ่อย หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรูปร่างและความงาม  ซึ่งปัจจุบันนี้ Facebook หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า “Meta” ได้มีความเข้มงวดมากขึ้น ประจวบกับกฏหมายของประเทศไทยที่คุมเข้มเรื่องเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสถานพยาบาลและคลินิกความงามที่เข้มขึ้น

ดังนั้นทางคลินิกจะต้องให้ความสำคัญทั้งใช้บนแคปชั่น ตัวภาพประกอบ หรืออาร์ตเวิร์ค (Artwork) ทั้งหมด เพื่อจะได้มั่นใจว่า ทำถูกกฏ และอยู่ใน Best Practice ของทั้ง 2 ด้าน

วันนี้อะเดย์มาเก็ตติ้งจะมาแจก 18 ข้อห้ามคลินิก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2546) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล ซึ่งออกตามมาตรา 38 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่กำหนดว่า ห้ามโฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาด้วยถ้อยคำที่เป็นเท็จหรือโอ้อวด โดยใช้บังคับกับสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สังกัดของหน่วยงานราชการ ประกาศดังกล่าว กำหนด 18 ข้อห้ามโฆษณาสถานพยาบาล ดังนี้

 1. ห้ามใช้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่ไม่มีมูลความจริงทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีลักษณะหลอกลวงหรือปกปิดความจริงหรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นจริง
 2. การใช้ข้อความทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่ามีบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์แต่กลับไม่มีให้บริการ
 3. การใช้สถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ที่ไม่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐ
 4. การโฆษณาบริการโรคที่ไม่มีอยู่ในสาขาที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
 5. การอ้างอิงรายงานวิชาการ ผลงานวิจัย สถิติ โดยข้อมูลที่อ้างอิงไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 6. การใช้ข้อความหรือรูปภาพ โอ้อวดเกินจริงหรือข้อความที่กล่าวอ้างหรือบ่งบอกว่าของตนดีกว่า เหนือกว่า ดีที่สุด รายแรก แห่งแรก รับรองผล 100% หรือการเปรียบเทียบหรือข้อความที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าการบริการของสถานพยาบาลแห่งนั้นมีคุณภาพที่ดีกว่า เหนือกว่าหรือสูงกว่าที่อื่น
 7. การโฆษณากิจการสถานพยาบาลหรือการโฆษณาความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลคุณภาพหรือประสิทธิผล สรรพคุณ กรรมวิธีหรือเปรียบเทียบผลก่อน – หลังในทำนองให้เข้าใจผิด
 8. การใช้ชื่อสถานพยาบาลหรือข้อความที่ทำให้เข้าใจว่ามีการประกอบกิจการที่ไม่ตรงกับการรับอนุญาต
 9. การโฆษณาสถานที่ซึ่งไม่ใช่เป็นของสถานพยาบาล
 10. การโฆษณาด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ประชาชน
 11. การใช้ภาพหรือเสียงที่ไม่เหมาะสมสร้างความหวาดกลัว หรือมีลักษณะเป็นการส่อไปในทางลามกอนาจาร กระตุ้นหรือยั่วยุทางกามารมณ์
 12. การใช้ภาพหรือเสียงโดยไม่สุภาพหรือแสดงอาการทุกข์ทรมานของผู้ป่วย
 13. การให้ร้าย เสียดสี หรือทับถมสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
 14. ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
 15. การโฆษณาที่รวมอยู่กับข้อความถวายพระพร หรือข้อความอย่างอื่นที่อ้างอิงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เว้นแต่ชื่อของสถานพยาบาลหรือผู้ประพันธ์บทความดังกล่าว
 16. การโฆษณาการให้บริการฟรี
 17. การโฆษณาที่จัดให้มีการแถม แลกเปลี่ยน ให้สิทธิประโยชน์ รางวัล หรือการเสี่ยงโชค จากการรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาล
 18. ห้ามการให้ส่วนลดค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาล เว้นแต่ลดเพื่อการอนุเคราะห์บุคคลด้อยโอกาส ลดต่อสมาชิกกลุ่มบุคคลหรือสถาบันหรือองค์กรเป็นการแจ้งให้ทราบเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

                     ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท นับแต่วันที่ฝ่าฝืน จนกว่าจะระงับการโฆษณา

                   ในส่วนของแพทย์ ตามประกาศแพทยสภา ที่ 50/2549 เรื่อง คำที่ห้ามใช้ในการโฆษณา ออกบังคับใช้กับแพทย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 กำหนดคำที่ห้ามแพทย์ใช้ในการโฆษณา 15 คำเบื้องต้น ดังนี้

 1. คำว่า เพียง เช่น เพียง 4,000 บาท ต่อ ครั้ง
 2. คำว่า เท่านั้น เช่น รักษาครั้งละ 500 บาท เท่านั้น
 3. คำว่า พิเศษ เช่น พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต ค่ารักษา
 4. คำว่า เฉพาะ เช่น ราคานี้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 5. คำว่า ล้ำสมัย หรือ เช่น ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แห่งเดียว/แห่งแรกในประเทศไทย
 6. คำว่า นำสมัย เช่น อุปกรณ์ที่นำสมัยในการให้การรักษา
 7. คำว่า ราคาเดิม เช่น เสริมจมูก ตกแต่งใบหน้า 3,000 บาท จากราคาเดิม 4,000 บาท
 8. คำว่า ครบวงจร เช่น โดยทางศูนย์ให้บริการแบบครบวงจร การแสดงราคาเปรียบเทียบ เช่น จากเดิม 6,000 บาท เหลือ 4,000 บาท หรือการแสดงราคาเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่น เช่น โรงพยาบาล น. ราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 3,000 บาท แต่โรงพยาบาล ร.โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 2,000 บาท การใช้คำว่า ปกติ กับ เหลือ เช่น ปกติ ราคา 500 บาท จองวันนี้ เหลือ 300 บาท โดยสิทธิ์นี้ใช้ได้ จนถึงสิ้นเดือน
 9. คำว่า ฟรี เช่น จองวันนี้แถมฟรี ตรวจความดันปัสสาวะ ฯลฯ .
 10. คำว่า สวยจริง จริงบอกต่อ
 11. คำว่า อยากสวย สวยที่
 12. คำว่า งดงามที่… มีเสน่ห์ที่…
 13. คำว่า สวยเหมือนธรรมชาติที่…
 14. คำว่า เหนือกว่า / สูงกว่า
 15. คำว่า โรค…รักษาได้ (ต้องมีข้อมูลทางวิชาการ 80% ขึ้นไป ว่าโรคดังกล่าวสามารถรักษาหายได้)

นอกจากนี้ในฝั่งของกฏ Facebook (Meta) เองก็มีข้อห้ามในการทำคอนเท้นท์ไม่ให้มีบนรูปที่จะใช้ยิงโฆษณาว่าหากมีสิ่งเหล่านี้โฆษณาโดนปฏิเสธแน่ๆ ว่าแต่จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

 

 1. หลีกเลี่ยงภาพที่เห็นผิวพรรณเกินความเหมาะสม ดูโป๊เปลือยเกินพอดี หรือเห็นเนื้อหนัง ดูเซ็กซี่
 2. หลีกเลี่ยงภาพก่อนและหลัง เช่น ภาพเปรียบเทียบ Before & After เป็นต้น
 3. หลีกเลี่ยงภาพระยะซูมบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนร่างกายมากเกินไป เช่น ซูมจมูก, กล้ามหน้าท้อง หรือหน้าอก เป็นต้น 
 4. หลีกเลี่ยงภาพระยะซูมรูปลักษณ์ทางร่างกายในเชิงลบ เช่น ซูมภาพสิว, ริ้วรอย หรือฝ้า เป็นต้น 
 5. หลีกเลี่ยงภาพที่สื่อถึงการ Body Shaming เช่น ภาพยืนบนเครื่องชั่งน้ำหนัก หรือภาพใช้สายวัดเอวในการโปรโมตบริการและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการลดน้ำหนัก  
 6. หลีกเลี่ยงภาพที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวหรือตกใจ เช่น ภาพที่เห็นเลือด หรือรอยแผลฟกช้ำ เข็มฉีด เป็นต้น
 7. หลีกเลี่ยงการใช้คำที่แสดง หรือส่อถึงการ Racist ซึ่งในข้อนี้หลายๆ คน อาจจะงงว่าเกี่ยวอะไรกับการที่เราจะโปรโมตโฆษณาให้กับคลินิกเสริมความงามล่ะ? แต่อย่าลืมว่าบางทีเราก็ชอบใช้คำว่า สวยแบบสาวเกาหลี ซึ่งคำว่าเกาหลีเป็นการพูดถึงเชื้อชาติ ดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้คำว่า สาวเกา หรือสาวแดนกิมจิ จะดีกว่า
 8. ข้อความในภาพไม่สื่อถึงด้านลบ หรือปมด้อย เช่น อ้วน ดำ ขาว ขี้เหร่ ตาโหลต่างๆ
 9. นอกจากนี้คลินิกเสริมความงามและกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมความงามยังต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ถูกต้องของ Facebook

ใน TikTok เองไม่สามารถโฆษณาหรือทำวิดิโอเกี่ยวกับเรื่องพวกฉีดฟีลเลอร์ ฉีดผิว โบท็อก หรือเกี่ยวกับการตกแต่งร่างกายได้เท่าที่ควร

 ส่วนใหญ่ที่ทำได้จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพผิว การสครับผิว การเลเซอร์ต่างๆ มากกว่า ปกติแล้วการโฆษณาหรือทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการฉีดสารต่างๆ เข้าร่างกายเพื่อความสวยงามแทบจะเป็นเรื่องปกติของการโฆษณาอยู่แล้ว แต่อาจจะยังเป็นเนื้อหาที่ทาง Tiktok ยังไม่อนุญาตในการรันโฆษณา

 ดังนั้นคนที่ทำคอนนเทนต์หรือยิงแอดใน TikTok ต้องระวังเนื้อหาเหล่านี้

และอะเดย์มาอัพเดต 4 ข้อห้ามเวลาทำโฆษณาบน TikTok สำหรับคลินิกความงาม

1) ห้ามมีรูปเข็มในวิดีโอโฆษณา

2) ไม่อนุญาตให้ทำ Before After ก่อนหลังศัลยกรรม

3) ห้ามมีภาพ ขณะทำศัลยกรรม

4) ห้ามโฆษณาการฉีดสารต่าง ๆ เข้าร่างกาย เช่น โบท็อก ฟิลเลอร์

อย่างไรก็ตามกฏของแพล็ตฟอร์มออนไลน์มักจะมีการปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาไปเรื่อยๆควบคู่กับพฤติกรรมลูกค้า ทำให้คลินิกจำเป็นต้องปรับตัวและคอยอัพเดตความรู้เรื่อยๆ เพื่อให้ปรับตัวได้ทัน แต่อีกทางเลือกหนึ่งคือให้เอเจนซี่การตลาดออนไลน์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์บนแพล็ตฟอร์มคอยเป็นผู้ช่วย เพื่อคลินิกจะได้การตลาดที่อัพเดตที่สุดโดยไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับกฏและอัลกอริทึมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ

การตลาดคุณของจะแบบไหน Aday Marketing สามารถช่วยคุณได้

จุดเริ่มต้นก้าวสำคัญของคุณ…ให้เราดูแลที่ Aday Markerting.

https://www.www.adaymarketing.com/

 

Aday Marketing LINE Connect

Follow the knowledge of Digital Marketing and technology at Aday Marketing

Recent Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *